پنل دور رنگی چیست و کارکرد پنل سه حالته چطور است؟
پنل ال ای دی دور رنگی دارای سه حالت میباشد که در حالت اول وصل کلید رنگ نور افتابی است روشن میشود،
در حالت بعد رنگ سفید که در وسط چراغ است روشن میشود و در حالت سوم هر دو نور روشن شده و نور ترکیبی میده

نمایش یک نتیجه

پنل سه حالته

توان نور دهی 630 لومن نوردهی در رنگ های افتاب سفید و ترکیبی توان چراغ  3+3=6 وات سایز برش مورد